top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวศัลยกรรมตา และศัลยกรรมจมูก คุณลียองฮยอน

ลียองฮยอน

จุดศัลยกรรม

01 ศัลยกรรมตา

02 ศัลยกรรมจมูก

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 4 วัน

หลังผ่าตัด 14 วัน

หลังผ่าตัด 21 วัน

หลังผ่าตัด 30 วัน

หลังผ่าตัด 40 วัน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ


번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page