top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวศัลยกรรมหน้าอก Motiva (320 cc)

Wichu

จุดผ่าตัดศัลยกรรม : ศัลยกรรมหน้าอก 320 cc (MOTIVA)

—> ผ่าตัดที่โรงพยาบาล ลาเรด


ภาพก่อนผ่าตัด
ภาพหลังผ่าตัด 6 วัน
ภาพหลังผ่าตัด 2 อาทิตย์
ภาพหลังผ่าตัด 1 เดือน

ภาพหลังผ่าตัด 2 เดือนหมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ Oppa Me ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

ดู 332 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page