top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวศัลยกรรมหน้า ซิลิโคน Motiva คุณยังโบรา

จุดศัลยกรรม: ศัลยกรรมหน้าอก

ซิลิโคน: Motiva

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลเจดับเบิลยู (JW Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 1 เดือน

หลังผ่าตัด 3 เดือน

หลังผ่าตัด 5 เดือน

หลังผ่าตัด 8 เดือนหมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ Oppa Me ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

コメント


bottom of page