top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

ศัลยกรรมลดปากยื่นที่บาโนบากิ

อาการปากยื่น! ต้นเหตุที่ทำให้หน้าตาดูบึ้งตึง ราวกับโกรธตลอดเวลา

นอกจากเป็นปัญหาทางด้านความสวยงามที่ทำให้สัดส่วนและ ความสมดุลของใบหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วนั้น

ยังอาจเป็นต้นเหตุของการไม่สบกันของฟัน, โรคฟันผุ, เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น อีกด้วยเรามั่นใจในผลการรักษาอันน่าพึงพอใจ

✔ มีความเข้าใจในปัจจัยและสาเหตุหลักของอาการปากยื่นอย่างแท้จริง

✔ มีการคำนวณเกี่ยวกับฟันและการบดเคี้ยวอย่างละเอียดถี่ถ้วน

✔ วางแผนการรักษาโดยพิจารณาจากโครงสร้างและสัดส่วนทั่วทั้งใบหน้า

✔ รักษาโดยศัลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโครงหน้า ผู้สั่งสมประสบการณ์มาตลอด 20 ปี


อาการปากยื่นแต่ละชนิดสามารถแก้ไขได้

โดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม เปลี่ยนเป็นโครงหน้าที่สวยงามมากขึ้น

ถอดภาพลักษณ์เดิมๆ ที่ถูกบดบังไว้ด้วยอาการปากยื่น

ร่วมค้นหาสเน่ห์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของใบหน้าคุณ
หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ Oppa Me ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

Comentarios


bottom of page