top of page
 • รูปภาพนักเขียนOppa Me

☛เลข4 ไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้☟

เคสนี้ เสริมจมูกเคสแก้ รอบ2 ใช้ซิลิโคน+กระดูกซีโครงบริจาค+เนื้อเยื่อในโพรงจมูก +ฉีดไขมันหน้าเด็ก


การเสริมจมูก

เป็นศัลยกรรมความงามบนใบหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของจมูก ให้ได้สัดส่วนที่ต้องการ และเหมาะสมเข้ากับรูปหน้ามากขึ้น จมูกเป็นจุดที่อยู่ส่วนกลางของใบหน้า การปรับเปลี่ยนที่ส่วนนี้จะทำให้ใบหน้าโดยรวมเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงทำให้การเสริมจมูกค่อนข้างได้รับความนิยม

 1. กระดูกอ่อนผนังกั้นจมูก (Septum) เป็นการใช้เทคนิคผ่าตัดแบบเปิดยืดผนังกั้นจมูก นำกระดูกอ่อน septum ที่อยู่บริเวณกึ่งกลางรูจมูกออกมาบางส่วน เพื่อปรับตำแหน่งและต่อเสริมจมูกจริงให้ยาวขึ้น วิธีนี้จะทำให้ได้ปลายจมูกพุ่งสวย โดยไม่ต้องมีแผลแบบการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู

☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙

วัสดุที่ใช้เสริมจมูก การเสริมจมูกสามารถใช้เนื้อเยื่อตัวเอง หรือใช้วัสดุอื่นอย่างซิลิโคน ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับชาวเอเชีย โดยซิลิโคนที่ใช้ควรเป็นชนิดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ (medical grade)

ซิลิโคนที่ใช้เสริมจมูกแตกต่างกันอย่างไร? รูปแบบ⠀ปกติแล้วมีซิลิโคนให้แพทย์เลือกใช้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ซิลิโคนสำเร็จรูป และซิลิโคนแท่ง (แบบเหลาเอง) ซิลิโคนสำเร็จรูปค่อนข้างใช้ง่ายกว่าซิลิโคนแท่ง เนื่องจากถูกขึ้นมาเป็นรูปทรงให้แล้ว แพทย์ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งมาก ความแข็งหรือความอ่อนนิ่ม⠀สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ แข็งมาก แข็งปานกลาง และนิ่ม -⠀ซิลิโคนแข็ง⠀จะคงรูปได้ดี ไม่ยุบตัวง่าย แต่อาจทะลุได้หากเนื้อจมูกไม่หนาพอ จึงมักเลือกใช้ซิลิโคนชนิดแข็งปานกลาง เพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม ไม่ทะลุง่าย และไม่ยุบตัวหลังทำ -⠀ซิลิโคนนิ่ม⠀เหมาะกับคนที่เนื้อจมูกไม่หนา เสริมแล้วจมูกดูเนียนเป็นธรรมชาติ แต่อาจยุบตัวได้เมื่อเวลาผ่านไป ประเทศที่ผลิต⠀ซิลิโคนที่นิยมในปัจจุบัน อาจมีที่มาจากอเมริกา เกาหลี และอื่นๆ -⠀ซิลิโคนอเมริกา (USA)⠀เป็นซิลิโคนมาตรฐานพิเศษ มีความแข็งปานกลาง ยืดหยุ่นดี เหมาะกับคนที่อยากได้จมูกรูปทรงโด่งสวยงาม และไม่แข็งจนเกินไป -⠀ซิลิโคนเกาหลี (Korea)⠀เป็นซิลิโคนมาตรฐานพิเศษเช่นกัน ค่อนข้างนิ่มโดยเฉพาะช่วงโคนและปลายจมูก มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เหมาะกับคนที่อยากได้จมูกรูปทรงสวยเป็นธรรมชาติ

หมายเหตุ

 1. แม้จะใช้ซิลิโคนชนิดเดียวกัน ผลที่ได้หลังการผ่าตัดเสริมจมูกจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่เลือก ลักษณะเดิมของจมูก และความชำนาญของแพทย์

 2. การผ่าตัดจมูกแบบปิดเป็นการผ่าภายในจมูก ใช้เวลาน้อย เน้นการเสริมให้จมูกโด่งขึ้นอย่างเดียว ในขณะที่การผ่าแบบเปิด แพทย์จะสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอื่นๆ ของจมูกได้ด้วย เช่น การแก้ไขปัญหาสันจมูกโด่งเกินไป

 3. การรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเองหรือเนื้อเยื่อเทียม จะทำให้ซิลิโคนไม่สัมผัสกับเนื้อจมูกโดยตรง ทำให้ปลายจมูกดูเหมือนเนื้อธรรมชาติ และป้องกันซิลิโคนทะลุได้

 4. ทรงจมูกที่นิยมในปัจจุบันมีหลายแบบ ก่อนทำสามารถนำรูปตัวอย่างไปปรึกษากับแพทย์เพื่อวางแผนการผ่าตัด

 5. หากมีเนื้อจมูกน้อยหรือบางมากๆ ไม่แนะนำให้เสริมจมูกด้วยซิลิโคน

☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙

การเสริมจมูก ด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

ไม่ใช่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะ เพราะการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง จะป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณหมอจะทำให้ เพราะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยาก มีความซับซ้อน และ ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนานทีเดียวค่ะ การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคนิคการเสริมจมูกแบบเปิด หรือที่เราเรียกกันว่าการเสริมจมูกแบบโอเพ่น (Open Rhinoplasty) เพื่อแก้ไขรูปทรงจมูก หรือเสริมบริเวณที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขทรงจมูกแบบที่ซิลิโคนไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความชำนาญของศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะหากทำโดยไม่มีความชำนาญอาจจะเกิดผลแทรกซ้อนขึ้น

กระดูกอ่อนจากซี่โครงที่นำมาใช้ในการเสริมจมูกมี 2 ประเภท คือ

1. กระดูกอ่อนจากซี่โครงของตัวเอง ซึ่งแพทย์จะทำการเปิดแผลใต้ราวนม ยาวประมาณ4-5 เซนติเมตร เพื่อผ่าตัดเลาะเอากระดูกซี่โครงออกมา

2. กระดูกอ่อนซี่โครงที่มาจากการบริจาค ซึ่งเป็นกระดูกซี่โครงที่ได้การรับบริจาค จากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว (ประเภทนี้ในประเทศไทยยังไม่มี) แต่จะมีการใช้เทคนิคนี้ในประเทศเกาหลีที่เดียว การเลือกใช้ซี่โครงประเภทนี้เพราะทำให้คนไข้ไม่ต้องบาดเจ็บหลายแหล่ง

ใครบ้างที่เหมาะกับการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนจากซี่โครง?

 1. คนที่เหมาะกับการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนจากซี่โครงคือ คนที่แก้ไขจมูกมาแล้วมากกว่า3-4 ครั้ง จมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อ เนื้อจมูกบาง และ เสี่ยงต่อการทะลุ

 2. คนที่มีจมูกสั้น แต่ต้องการทรงจมูกที่ยาว โด่งพุ่ง ทำให้กระดูกอ่อนในโพรงจมูก และกระดูกอ่อนหลังหูไม่พอที่จะใช้รองปลายจมูก จึงต้องใช้เป็นกระดูกอ่อนซี่โครงมาช่วยเพื่อทำให้ได้ทรงจมูกตามที่ต้องการ

 3. เนื้อจมูกน้อย หรือ เนื้อจมูกบาง ทำให้เวลาเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติ จมูกแดง เวลาโดนแสงแล้วจมูกดูใส สะท้อนแสง เนื่องจากผิวของจมูกบาง หรือไม่ได้รูปทรงที่ต้องการ

ข้อดีของการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง คือ

 1. การได้รูปทรงของจมูกที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน

 2. ลดปัญหาของการอักเสบ การติดเชื้อ และยังป้องกันการทะลุได้อีกด้วย

 3. กระดูกอ่อนซี่โครงจะแข็ง กว่ากระดูกอ่อนหลังหูเพราะถ้าต้องการจัดทรงจมูกในบางส่วนเช่นบริเวณดั้ง ก็ต้องการความแข็งมากกว่ากระดูกอ่อนหลังหูนั่นเองค่ะ 

ผลข้างเคียงจากการเลาะกระดูกซี่โครงเพื่อใช้ในการเสริมจมูก

 1. อาจจะมีการอักเสบ การติดเชื้อ อาการปวดระบมหลังการผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอาการปกติของคนที่ได้รับการผ่าตัดค่ะ แนะนำให้ทานยาและปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำทุกขั้นตอนก็จะหายเองค่ะ

 2. หลังการผ่าตัดอาจเกิดแผลปูดนูนบริเวณแผลผ่าตัดเลาะกระดูกซี่โครงไป เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากอาการหายช้าที่ผิดปกติ ทำให้มีแผลปูดนูนบริเวณแผลผ่าตัดเลาะกระดูกออกไป อาจจะมีอาการคัน หรือ เจ็บที่แผล โดยส่วนมากแผลปูดจะเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดประมาณ 3-6 เดือน การรักษาแผลปูดนูนสามารถทำได้โดยการฉีดยาละลายแผลปูดนูน ด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์ เพื่อให้แผลปูดนูนนั้นยุบลง

 3. การเกิดภาวะลมรั่ว (Pneumothorax) หรือเลือดออกในช่องปอด ซึ่ง เกิดจากการเลาะกระดูกออกจากเยื่อหุ้มกระดูกแล้วทะลุผ่านเยื่อหุ้มปอดเข้าไปในช่องปอดทำให้มีลมรั่วเข้าไปในช่องปอด ในรายที่ทะลุเข้าในเนื้อปอดด้วยก็จะเกิดอันตรายต่อปอดโดยตรง ทำให้เลือดออกในช่องปอด ซึ่งจะต้องมีการระบายลมและเลือดออกจากช่องปอดให้ทันท่วงที ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ภาวะนี้เป็นภาวะนี้รุนแรงที่สุดและจะไม่เกิดขึ้นหากทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญจริงๆ

 4. การค้างผ้าก๊อซห้ามเลือดในแผลเลาะกระดูกซี่โครง เป็นปัญหาเกิดจากมาตรฐานการแพทย์ของสถานพยาบาลและมาตรฐานของห้องผ่าตัด

ดังนั้นก่อนตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหมอ หรือการเลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจทำศัลยกรรมเป็นอย่างมาก 

☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙

การฉีดไขมัน / เติมไขมัน คือ การย้ายไขมันจากบริเวณที่มีไขมันส่วนเกิน เช่นหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา มาเติมเต็มในส่วนที่ขาด เช่น เติมไขมันหน้าเด็ก ฉีดไขมันหน้าเด็ก เติมไขมันหน้าอก สะโพก มือ เพื่อเติมเต็มจุดบกพร่อง เสริมสร้างความมั่นใจในบริเวณดังกล่าว และย้อนวัยให้ผิวบริเวณนั้น เด้ง เต่งตึง ดูอ่อนเยาว์ลง โดยบางท่านอาจเรียกวิธีการนี้ว่า Fat Grafting, Fat Filler, Fat Transfer หรือ Lipofilling

          การฉีดไขมันด้วยไขมันตัวเอง จะช่วยแก้ปัญหาผิวในส่วนที่บกพร่อง ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และเห็นผลชัดเจน ที่สำคัญยังได้ผลพลอยได้อื่นอีก คือสัดส่วนที่เล็กลง จากการดูดไขมัน เพื่อนำไปฉีดเติมเต็ม ดังนั้นการเติมไขมัน ด้วยไขมันตัวเอง จะช่วยให้สัดส่วนที่ไม่พึงประสงค์ลดลงด้วย แต่ต้องทำที่คลินิกเติมไขมันหน้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

“เติมเต็มส่วนขาด ด้วยการฉีดไขมันตัวเอง”


☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙☙

#오빠미광고_โรงพยาบาลศัลยกรรมดีเซ่#오빠미광고_deesseplasticsurgery#โรงพยาบาลศัลยกรรมดีเซ่#deesseplasticsurgery #MG🧚‍♀️ #maicgeous #MAicgeous🧚‍♀️ #OPPAME #oppame #surgery #koreandoctor #오빠미글로벌 #오빠미광고 #오빠미태국 #ศัลยกรรมความงามเกาหลี #โรงพยาบาลเกาหล#ศัลยกรรมเกาหลีที่ไหนดี #หมอเกาหลี#นึกถึงความงามนึกถึงเรา #ความงามเสกได#เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลี #โปรโมชั่นศัลยกรรมความงาม #ไปศัลยกรรมเกาหลีที่ไหนดี


 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: http://line.me/ti/p/~aisikan

 2. เยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://www.facebook.com/MagicGorgeous

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page