top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

แนะนำศัลยแพทย์: ดร.คิม แดฮวา (Dr. KIM DAE HWA)

คุณหมอ คิมแดฮวา (Kim Dae Hwa)

มีความเชี่ยวชาญด้านการทำศัลยกรรมจมูก


ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

  • ผ่านอบรมด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเซเวอร์แรนซ์ของมหาวิทยาลัยยอนเซ

  • ผ่านอบรมที่แผนกศัลยกรรม UPMC สหรัฐอเมริกา

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่งความงาม ประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมทางตาแห่งประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมจมูกแห่งประเทศเกาหลี
-- ภาพรีวิว Before and After หลังการทำศัลยกรรม --

ติดตามโปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลีได้ที่

LINE : @oppame หรือ www.connextchat.com/oppame

Website : www.oppame.comดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page