top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

โรงพยาบาลจิวเวอรี่ ลงนามข้อตกลงในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมความงาม กับมหาวิทยาลัยยอนซอง

โรงพยาบาลจิวเวอรี่ ประกาศว่าได้มีการลงนามข้อตกลงในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม กับทางด้านสาขา Beauty Stylist ทางเอกวิชา SkinCare มหาวิทยาลัยยอนซอง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมความงาม
โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันในเรื่อของการจัดตั้งระบบในความมร่วมมือกับภาคภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนกันในด้านทั้งของทรัพยกรบุคคล, ข้อมูลด้านวิชาการ เทคโนโลยีตลอดจน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น


นอกจากนี้ในสัญญานี้ก็ยังมีการตกลงในเรื่องของความร่วมมือกับกิจกรรมภาคสนามเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนา, การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากบุคลากรภาคอุตสาหกรรม, ความร่วมมือกับการดำเนินงานโปรแกรมฝึกงาน ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาระหว่างอุตสาหกรรมและวิชาการ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคนิคระหว่างสององค์กร


ทางโรงพยาบาลจิวเวอรี่กล่าวว่า การทำศัลยกรรมและเครื่องสำอางเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความงามภายนอก แต่เราก็ยังต้องเน้นเรื่องความสวยงามที่มาพร้อมกับสุขภาพ เราจึงมุ่งมั่นเผื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผ่านข้อตกลงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและวิชาการกับมหาวิทยาลัยยอนซอง

แปลและเรียบเรียงโดย: Oppa Me (Global)

ดู 503 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page