top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

บทความวิจัยเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกของคุณหมอโรงพยาบาลเจดับเบิ้ลยูได้รับการตีพิมพ์โดย KSPRSบทความงานวิจัยเรื่อง 'Correction of the deviated tip and columella in crooked nose' ของคุณหมอซอมันกุนจากโรงพยาบาลเจดับเบิ้ลยู ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้นำเสนองานวิจัยชิ้นนี้


ซึ่งในบทความงานวิจัยนี้ คุณหมอได้มีการแนะนำเคล็ดลับสำหรับการศัลยกรรมจมูกคด(เบี้ยว)ลงไปในบทความในกรณีของจมูกคด(เบี้ยว) มักจะมาพร้อมกับปลายจมูกที่โค้งงอเสมอ ซึ่งถ้าจะทำการแก้ไขจมูกคดจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขในส่วนนี้ควบคู่ไปด้วยจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งในบทความงานวิจัยนี้คุณหมอซอมันกุนก็ได้นำเสนอวิธีการแก้ไขจมูกคดพร้อมๆ กับการแก้ไขปลายจมูกเบี้ยวไว้อีกด้วยแปลและเรียบเรียงโดย: Oppa Me (Global)

ดู 1,200 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page