top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวปรับรูปหน้า เปิดหางตา+ใต้ตา และเกลี่ยไขมันใต้ตา

จุดศัลยกรรม

01 ปรับรูปหน้า (โหนกแก้ม, กราม, คาง)

02 เปิดหางตา + เปิดใต้ตา

03 เกลี่ยไขมันใต้ตา

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมอิมเมจอัพ (ImageUp Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

 หลังผ่าตัด 7 วัน

 หลังผ่าตัด 14 วัน

 หลังผ่าตัด 30 วัน

 หลังผ่าตัด 90 วัน

 หลังผ่าตัด 180 วัน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼

ดู 925 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page