top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวศัลยกรรมผู้ชาย เสริมจมูก + เติมไขมันใต้ดวงตาSung Ho Yoon

จุดผ่าตัดศัลยกรรม : เสริมจมูก, เติมไขมันใต้ตา

—> ผ่าตัดที่โรงพยาบาล ลาเรด


ภาพก่อนผ่าตัด

ภาพหลังผ่าตัด 2 อาทิตย์

ภาพหลังผ่าตัด 1 เดือน

ภาพหลังผ่าตัด 2 เดือน

ภาพหลังผ่าตัด 6 เดือน

ภาพหลังผ่าตัด 9 เดือน
หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ 번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page