top of page
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว ได้รับรางวัลยกย่อง ในงาน 'Medical Korea 2021'
'Medical Korea 2021' เป็นงานระดับนานาชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดการดูแลสุขภาพจากทั่วโลก เพื่อเผยแพราความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ของเกาหลี ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการและจัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งเกาหลี เพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับสถาบันที่พยายามทำพัฒนาสาขาทางการแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้ป่วยจากต่างชาติ


โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว ได้รับรางวัลยกย่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ด้านการยอมรับจากความสำเร็จในการให้บริการ และการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในต่างประเทศ และมีส่วนในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์ของเกาหลีผ่านกิจกรรมต่างๆ


เทคโนโลยีและระบบทางการแพทย์ขั้นสูงของเกาหลีเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และมีบุคคลากรจจากหลายประเทศที่มาเยือนเกาหลีเพื่อเรียนรู้ในเรื่องนี้ ในส่วนนี้ โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว ได้ส่งเสริมและแผยแพร่เทคโนโลยีทางการศัลยกรรมของเกาหลีด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าไปสังเกตการผ่าตัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในต่างประเทศ


ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมวิวได้ทำการจัดตั้งแผนกสนับสนุนทางการแพทย์ระหว่างประเทศเพื่อมอบบริการทางการแพทย์ที่สะดวกสบายแก่ผู้ป่วยต่างชาติที่มาเยือนเกาหลี นอกจากนี้ยังเป็นการให้แบบบริการครบวงจร ที่คอยดูแลตั้งแต่บริการรับส่งที่สนามบิน การให้คำปรึกษา การรักษา การผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด ไปจนถึงการติดตามผล


อีกทั้งยังมีบริษัทสื่อจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี นิวซีแลนด์ เวียดนาม และคีร์กีซสถาน เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อทำสื่อเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงาม K-beauty และ Hallyu ที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว อย่างล้นหลาม


ชเวซุนอู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมวิว กล่าวว่า "การทำกิจกรรมทางการแพทย์ต่างๆ ที่ดำเนินมาจนถึงตอนนี้ นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง เราจะพยายามอย่างเต็มที่ด้านการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ เพื่อที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการแพทย์ของเกาหลีให้เติบโตยิ่งขึ้น”

เรียบเรียงและแปลโดย: Oppa Me (Global)

Comentarios


bottom of page