top of page

โปรโมชั่น Botox กราม/กรอบหน้า ยี่ห้อ Nabota แบรนด์ดังจากประเทศเกาหลี💉

สวยเลือกได้ ตาม size !


S (50U) 4,900.-
แถมฟรี! โรซี่ fat 2cc! มูลค่า 2,500 บาท 

 

พิเศษ!
เมื่อจองผ่านแอพ Oppa me รับทันที 50 ไมล์ 
*** จำกัดสิทธิ์ 50 ท่านแรก! ***

Botox กราม/กรอบหน้า ยี่ห้อ Nabota S (50U)

฿4,900.00ราคา
    • จำกัด 50 สิทธิ์เท่านั้น! 
    • จองสิทธิ์ผ่านแอพ Oppa Me 
    • เก็บไว้ใช้สิทธิ์ได้ 1 ปี
    • ถ่ายรูป และ เช็คอินที่ Oppa skin clinic ก่อนใช้บริการ**
  • เก็บสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ 1 ปี

bottom of page