top of page

💕ศัลยกรรมยกมุมปาก
+ลดช่องว่างระหว่างปากและจมูกด้านใน 
2,750,000 วอน
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% แล้ว 

 

💕เซตปาก Full set 
ปากกระจับ
ยกมุมปาก
ลดช่องว่างระหว่างปากด้านนอก 
3,990,000 วอน
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% แล้ว 

 

💕ปากกระจับ+ยกมุมปาก 
2,500,000 วอน
*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% แล้ว

#Deesse Promotion ปาก (2023 Nov)

฿60,800.00ราคา
  • -เงินสด (ไม่มีภาษี ไม่มีTax refund)

    -กรณีรูดบัตร ( มี Tax Refund คืน)

bottom of page