top of page

- ศัลยกรรมดึงหน้า+คอ 19,000,000 วอน
- ศัลยกรรมดึงหน้า full face 16,000,000 วอน

- mini lifting 10,000,000 วอน

#Nana Promotion ยกกระชับ (2023 Nov)

฿509,519.00ราคา
  • - ชำระบัตรเครดิต
    - ชำเงินเงินสด/โอนเงิน
    - ราคารวมภาษีแล้ว
    - Tax Refund  7-8% (ที่สนามบิน)

bottom of page