top of page

- ศัลยกรรมขากรรไกร + มินิวีไลน์ 25,300,000 วอน

- ศัลยกรรมขากรรไกร + วีไลน์ (กราม+คาง) 27,500,000 วอน

- ศัลยกรรมขากรรไกร + วีไลน์ (กราม+คาง) + โหนก 29,700,000 วอน

#EU Promotion ขากรรไกร (2023 Nov)

฿678,464.00ราคา
  • - ชำระเงินสด (ไม่มี Tax Refund)

    - ชำระด้วยบัตรเครดิต (มีภาษีเพิ่ม 10%) สามารถขอ Tax Refund ได้ 7-8%

bottom of page